Využívajte um a odrody firmy HORDEUM.

HORDEUM s.r.o.
je šľachtiteľská stanica v Sládkovičove. Bola založená v roku 1912
a reprezentuje najstaršie existujúce šľachtiteľské pracovisko v Slovenskej republike.

 

Program šľachtenia je koncentrovaný na :

  •    Šľachtenie ozimnej pšenice, jačmeňa jarného, jačmeňa ozimného a udržiavacie šľachtenie prosa

  •    Udržiavacie šľachtenie a množenie registrovaných odrôd

  •    Poradenstvo v oblasti šľachtenia, semenárstva a pestovania

  •    Výrobu vyšších stupňov osív jačmeňa jarného, ozimnej pšenice pre domáci a zahraničný trh

  •    Obchodné a   skúšobné aktivity v Európe

  •    Zastupovanie zahraničných odrôd na území Slovenskej republiky

 

 

 

English version